Mario BORGHEZIO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-06-2001 / 02-10-2001 : Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група - Член
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

 • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)

членове 

 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 05-07-2001 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия

Заместник 

 • 15-06-2001 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 23-01-2002 / 03-03-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 04-03-2004 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on compensation for the victims of Communism in Istria, Dalmazia and Venezia-Giulia EN  
- P5_DCL(2004)0010 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 11-02-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 9 - 06-05-2004
Писмена декларация on organising a European multidisciplinary conference on demography, the ageing of the population and the European identity EN  
- P5_DCL(2004)0008 - Отпаднала  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Bruno GOLLNISCH , Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 09-02-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 13 - 06-05-2004
Писмена декларация on the creation of Lampedusa Natural Park and the setting-up of reception centres for refugees and asylum seekers outside the borders of the European Union EN  
- P5_DCL(2003)0015 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 30-06-2003
Срок : 30-09-2003
Брой подписали : 11 - 30-09-2003