Mario BORGHEZIO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 02-06-2013 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член
 • 03-06-2013 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lega Nord (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник 

 • 16-07-2009 / 05-10-2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-09-2009 / 02-06-2013 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 02-06-2013 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 15-01-2013 / 02-06-2013 : Делегация за връзки с Япония

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно заплахите за свободата на словото спрямо френския седмичник "Charlie Hebdo" след публикуването на карикатурите на Мохамед  
- P7_DCL(2012)0033 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 22-10-2012
Срок : 22-01-2013
Брой подписали : 16 - 17-01-2013
Писмена декларация относно необходимостта от отказване от еврото и връщане към националните валути  
- P7_DCL(2012)0015 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 28 - 14-06-2012
Писмена декларация относно разсекретяването на документацията за НЛО  
- P7_DCL(2010)0057 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 44 - 15-10-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси