Mario BORGHEZIO : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по правни въпроси 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка