Paolo BARTOLOZZI
 • Paolo
  BARTOLOZZI
 • Италия
 • Роден: 12 Септември 1957 г., Firenze

Политически групи

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Италия)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Италия)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Италия)

Председател

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Член

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

51

Медицински изделия (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Свободно движение на работници (разискване)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Предложения за резолюции

8

Предложение за обща резолюция относно Казахстан

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Предложение за обща резолюция относно положението в Киргизстан

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Предложение за резолюция относно Киргизстан

05-07-2010 B7-0420/2010

Предложение за обща резолюция относно положението в Киргизстан

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Предложение за резолюция относно Киргизстан

28-04-2010 B7-0257/2010

Писмени декларации

1

Писмена декларация относно мерки за защита и опазване на обектите от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Отпаднала

Детайли

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Брой подписали : 164 - 20-12-2010

Парламентарни въпроси

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Комисията

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Комисията

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Комисията

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Комисията

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Комисията

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Комисията

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Комисията

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

5

Намаляване ставките на ДДС (разискване)

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(3)

Писмени декларации

3

Писмена декларация относно спешен план за въвеждане на данъчни облекчения за МСП в Европейския съюз

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Отпаднала

Детайли

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 39 - 08-05-2009

Писмена декларация за хармонизация на данъчната система на държавите-членки на Европейския съюз чрез въвеждането на семеен коефициент

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Отпаднала

Детайли

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 23 - 08-05-2009

Писмена декларация за функцията на училищния психолог

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Отпаднала

Детайли

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 39 - 08-05-2009

Парламентарни въпроси

5

  The Tuscany Region: 2000-2006 structural fund spending and 2007-2013 programming progress

26-02-2009 E-1497/2009 Комисията

  Antonio Merloni Spa - company crisis and the future of its factories

24-10-2008 E-5946/2008 Комисията

  Evaluation report on Regulation (EC) No 1400/2002

08-10-2008 H-0841/2008 Комисията

  Community Initiative Programme (CIP) INTERREG III B MEDOCC

25-09-2008 E-5369/2008 Комисията

  'Habitat' Directive (92/43/EC)

24-09-2008 E-5330/2008 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

9

  Consumer protection

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

  Intellectual property

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

  Approximating civil procedural law in the Union

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

  Environmental liability

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

  Insurance against civil liability for motor vehicles

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

  Environmental liability

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

  Human tissues and cells

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

  Community patent

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

  Relief, rehabilitation and development

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Предложения за резолюции

7

  MOTION FOR A RESOLUTION on the recognition of 'historic markets'

19-03-2004 B5-0155/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the appointment of a European Ombudsman for the protection of minors

21-02-2003 B5-0154/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on world hunger and the elimination of barriers to trade with the poorest countries

16-01-2003 B5-0060/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Equatorial Guinea

12-06-2002 RC-B5-0336/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Chechnya

04-04-2002 B5-0193/2002

Парламентарни въпроси

13

  Fraudulent commercial transactions in trade between Italy and Bulgaria

28-04-2004 E-1426/2004 Комисията

  Crisis in the high-quality knitwear (cashmere) sector

28-04-2004 E-1425/2004 Комисията

  Problems in the Italian textile industry

07-04-2004 E-1197/2004 Комисията

  Imported goods in transit held up by customs

24-03-2004 E-1021/2004 Комисията

  Services of general interest

15-03-2004 E-0908/2004 Комисията

  Proceedings for infringement of Community directives

29-07-2003 E-2508/2003 Комисията

  Charges in the tourist industry

17-07-2003 E-2507/2003 Комисията

  Olive oil

06-12-2002 E-3480/2002 Комисията

  Europeanisation of Italian law 107/90 on the production of blood derivatives

25-02-2002 P-0590/2002 Комисията

  Incentives for young farmers in Tuscany

17-01-2002 E-0007/2002 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси