Antonios TRAKATELLIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Гърция)

Председател 

 • 23-01-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

Заместник-председател 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Европейски парламент
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Бюро на Европейския парламент

Заместник-председател 

 • 20-09-2004 / 23-05-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 18-01-2007 / 22-01-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за приоритетите в борбата срещу болестта на Алцхаймер  
- P6_DCL(2008)0080 - Приета  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Дата на внасяне : 08-10-2008
Срок : 05-02-2009
Дата на приемане : 19-02-2009
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2009)0081
Брой подписали : 465 - 05-02-2009
Писмена декларация за необходимостта от всеобхватна стратегия за контрол на рака  
- P6_DCL(2007)0052 - Приета  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Дата на внасяне : 21-05-2007
Срок : 27-09-2007
Дата на приемане : 11-10-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0434
Брой подписали : 435 - 27-09-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.