Esther HERRANZ GARCÍA : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка