• Seán   Ó NEACHTAIN  

Seán Ó NEACHTAIN : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Thematic Strategy on the Urban Environment EN  
- TRAN_AD(2006)370280 -  
-
TRAN 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation determining the general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport networks and energy and amending Council Regulation (EC) No 2236/95 EN  
- TRAN_AD(2005)355763 -  
-
TRAN