Rainer WIELAND : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Сграден фонд, основна компетентност (със зам.-председателя Сасоли)
  • Сграден фонд, допълнителна компетентност (със зам.-председателя Сасоли)
  • Транспорт
  • Работна група относно сградите, транспорта и „зеления“ Парламент, председател
  • Работна група ad hoc за прилагане на мерки и политики в областта на сигурността, член
  • Европейски политически партии (със зам.-председателя Хаутала)
  • Връзки с органите на Франция, Белгия и Люксембург относно седалището и местата на работа
  • Заместващ председателя във връзка с Африка/ АКТБ

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по правни въпроси 
Комисия по конституционни въпроси 
Комисия по петиции 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка