Jiří MAŠTÁLKA : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) CS  
 
Писмени обяснения на вот 
Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) CS  
 
Писмени обяснения на вот 
Лаймска болест (борелиоза) (B8-0514/2018) CS  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка