Michał Tomasz KAMIŃSKI

Политически групи

 • 23.04.2003 / 17.12.2003 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Наблюдател
 • 18.12.2003 / 30.04.2004 : Група на Съюза за Европа на нациите - Наблюдател
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член
 • 20.07.2004 / 19.07.2007 : Група на Съюза за Европа на нациите - Заместник-председател
 • 20.07.2007 / 06.08.2007 : Група на Съюза за Европа на нациите - Заместник-председател
 • 14.07.2009 / 15.07.2009 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 16.07.2009 / 07.03.2011 : Европейски консерватори и реформисти - Председател
 • 08.03.2011 / 08.03.2011 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 09.03.2011 / 03.02.2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 04.02.2014 / 30.06.2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)
 • 20.07.2004 / 06.08.2007 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)
 • 14.07.2009 / 20.02.2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)
 • 21.02.2011 / 13.01.2014 : Polska Jest Najważniejsza (Полша)
 • 14.01.2014 / 30.06.2014 : Niezależny (Полша)

Заместник-председател

 • 15.09.2004 / 06.08.2007 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Член

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21.07.2004 / 15.01.2006 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 01.12.2005 / 14.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 31.01.2007 / 06.08.2007 : Комисия по външни работи
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по петиции
 • 16.07.2009 / 07.03.2011 : Председателски съвет
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по развитие
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 19.01.2012 / 11.03.2012 : Комисия по петиции
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по развитие

Заместник

 • 21.07.2004 / 30.11.2005 : Комисия по външни работи
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 28.11.2005 / 14.02.2006 : Комисия по международна търговия
 • 15.02.2006 / 14.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31.01.2007 / 06.08.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14.03.2007 / 06.08.2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 21.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи
 • 19.01.2012 / 30.01.2012 : Комисия по конституционни въпроси

Наблюдател

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Комисия по развитие и сътрудничество

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

304

Европейски инструмент за съседство (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Инструмент за предприсъединителна помощ (A7-0445/2013 - Libor Rouček)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.17)

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно корупцията в публичния и частния сектор: въздействието върху правата на човека в трети страни

DEVE
25-06-2013 DEVE_AD(2013)510602

Предложения за резолюции

150

  Motion for a resolution on Human Rights violations in Bahrain

12-03-2012 B7-0174/2012

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за резолюция относно положението в Русия(2012/2505(RSP))

08-02-2012 B7-0057/2012

Предложение за резолюция относно положението в Сирия (2011/2880(RSP))

13-12-2011 B7-0721/2011

Писмени декларации

1

Писмена декларация относно създаването на Европейски ден на дарителството

18-10-2010 P7_DCL(2010)0078 Отпаднала

Детайли

László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO

Дата на внасяне : 18-10-2010
Срок : 03-02-2011
Брой подписали : 93 - 03-02-2011

Парламентарни въпроси

256

  VP/HR - Access to Twitter blocked in Turkey

25-03-2014 E-003659/2014 Комисията

  VP/HR - Attacks on Christians in Islamic states

25-03-2014 E-003657/2014 Комисията

  Informed use of internet resources

25-03-2014 E-003656/2014 Комисията

  VP/HR - Protests in Venezuela

25-03-2014 E-003655/2014 Комисията

  VP/HR - Destruction of Christian heritage in Syria

25-03-2014 E-003654/2014 Комисията

  The activities of anti-vaccination movements

25-03-2014 E-003653/2014 Комисията

  VP/HR - Dangers facing the Orthodox Christian community in Syria

17-03-2014 E-003111/2014 Комисията

  VP/HR - Civil war in the Central African Republic

17-03-2014 E-003110/2014 Комисията

  Cross-border healthcare

17-03-2014 E-003109/2014 Комисията

  VP/HR - Russia: the case of Mikhail Kosenko

17-03-2014 E-003107/2014 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

22

Наскорошни репресии на демонстрации в Русия

26-04-2007 P6_CRE-REV(2007)04-26(14.1)

Положение на правата на човека във Филипините

26-04-2007 P6_CRE-REV(2007)04-26(14.3)

Среща на Европейския съвет (8-9 март 2007 г.) (разискване)

14-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-14(4)

  Tibet

26-10-2006 P6_CRE(2006)10-26(12.1)

  Uzbekistan

26-10-2006 P6_CRE(2006)10-26(12.3)

  Moldova (Transnistria), Georgia (South Ossetia) (debate)

25-10-2006 P6_CRE(2006)10-25(11)

  Iraq: Assyrian community, situation in prisons in Iraq (debate)

06-04-2006 P6_CRE(2006)04-06(12.2)

  Elections in Ukraine (debate)

05-04-2006 P6_CRE(2006)04-05(12)

  Belarus – the political situation after the elections (debate)

23-03-2006 P6_CRE(2006)03-23(4)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Предложения за резолюции

73

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Молдова

11-07-2007 RC-B6-0292/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Пакистан

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за Близкия Изток

11-07-2007 RC-B6-0268/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights in Vietnam

10-07-2007 B6-0306/2007

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights violations in Transnistria (Moldova)

10-07-2007 B6-0293/2007

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Pakistan

09-07-2007 B6-0286/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Palestine

04-07-2007 B6-0272/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights in Ethiopia

19-06-2007 B6-0254/2007

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Middle East

12-06-2007 B6-0243/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за Естония

23-05-2007 RC-B6-0205/2007

Писмени декларации

1

  Written declaration on the presidential elections in Ukraine

18-11-2004 P6_DCL(2004)0050 Отпаднала

Детайли

Michał Tomasz KAMIŃSKI , Guntars KRASTS

Дата на внасяне : 18-11-2004
Срок : 18-02-2005
Брой подписали : 17 - 18-02-2005

Парламентарни въпроси

7

  Georgia-Russia relations

19-03-2007 P-1608/2007 Комисията

  Russia-Georgia relations

09-10-2006 P-4447/2006 Комисията

  Guidelines on the posting of workers presented by Commissioner Spidla

21-06-2006 O-0066/2006 Комисията

  Long-term consequences of the Second World War

09-03-2005 O-0027/2005 Комисията

  Long-term consequences of the Second World War

09-03-2005 O-0026/2005 Съвета

  Failure to comply with the principle of free movement of services and capital

27-09-2004 H-0310/2004 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

2

  Presentation by its President of the new Members of the enlarged European Commission

05-05-2004 P5_CRE(2004)05-05(1)

  Formal opening of the first sitting of the enlarged European Parliament (continuation)

03-05-2004 P5_CRE(2004)05-03(4)

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси