Anna ZÁBORSKÁ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 

Член 

Комисия по развитие 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка