Ana MIRANDA : Начална страница 

Член 

Комисия по петиции 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по рибно стопанство 
Комисия по правни въпроси 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Бруней EN  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-134-0000)  
Участие в пленарните заседания 

Обратна връзка