David CASA : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (A8-0320/2017 - Axel Voss) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
David CASA  
David CASA 

В EP NEWSHUB

 • Actions speak louder than words - @KonradMizzi is now literally running away from the press. https://t.co/I9eMOW1H4m 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • Actions speak louder than words - @KonradMizzi is now literally running away from the press. @IndependentMlt https://t.co/I9eMOW1H4m 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • RT @adriandeliapn: The Opposition presented clearly and inexplicably during the parliamentary debate on Monday why Konrad Mizzi and Keith Schembri must shoulder responsibility following #17black revelations. No decision yet from Joseph Muscat. Watch: https://t.co/KDPqS9NnbX 

  Публикуване:  
  на twitter 

Обратна връзка