Kinga GÁL : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Член 

Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Писмени обяснения на вот 
Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка