Kinga GÁL : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Член 

Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) HU  
 
Писмени обяснения на вот 
Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка