Corien WORTMANN-KOOL

Политически групи

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател

Национални партии

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

Заместник-председател

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Комисия по международна търговия

Член

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с Япония
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с Япония
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Комисия по международна търговия
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

85

Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Годишен доклад за 2012 г. на Европейската централна банка (разискване)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (разискване)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Доклади – в качеството на докладчик

3

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

5

ДОКЛАД относно реформирането на структурата на банковия сектор в ЕС

ECON
24-06-2013 A7-0231/2013

ДОКЛАД относно паралелната банкова система

ECON
25-10-2012 A7-0354/2012

Становища в качеството на докладчик в сянка

1

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Предложения за резолюции

27

Предложение за обща резолюция относно изборите в Грузия

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Предложение за резолюция относно изборите в Грузия

17-10-2012 B7-0468/2012

Парламентарни въпроси

57

  Publication of the results of the questionnaire on financing port infrastructure and corporation tax for European seaports

21-01-2014 E-000552/2014 Комисията

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Комисията

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Комисията

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Комисията

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Комисията

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Комисията

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Комисията

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Комисията

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Комисията

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

58

Доклади – в качеството на докладчик

6

ДОКЛАД относно търговските и икономическите отношения с Китай

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

  REPORT Directive of the European Parliament and the Council on ship-source pollution and on the introduction of sanctions, including criminal sanctions, for pollution offences

TRAN
31-01-2005 A6-0015/2005

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ относно Европейската инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

  OPINION Energy of end-use efficiency

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Предложения за резолюции

9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Грузия

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Georgia

28-05-2008 B6-0289/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Transatlantic Economic Council

28-04-2008 B6-0210/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Грузия

21-11-2007 B6-0485/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on product, and particularly toy, safety

19-09-2007 B6-0352/2007

Парламентарни въпроси

65

  Impact of European EU-OPS safety rules on pleasure flight operators

05-05-2009 E-3600/2009 Комисията

  Investment in European inland waterways

17-04-2009 E-3178/2009 Комисията

  Netherlands ship detained in Germany

17-04-2009 P-3173/2009 Комисията

  State aid for ports

20-03-2009 E-2226/2009 Комисията

  The Buy American clause in the US economic stimulus plan and WTO rules

27-02-2009 E-1547/2009 Комисията

  Question to Commissioner Ashton about the dumping of biodiesel from the USA on the European market

26-02-2009 P-1488/2009 Комисията

  European rules on car-scrapping premiums

18-02-2009 E-1291/2009 Комисията

  Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Комисията

  Seizure of unpatented medicines, contrary to EU customs rules (Regulation (EC) No 816/2006)

11-02-2009 E-1082/2009 Комисията

  Investment in European inland waterways

30-01-2009 E-0759/2009 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)