Christian EHLER : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- CULT_AD(2019)639789 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка