Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Съвет на председателите на делегации

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси