Ana GOMES : Начална страница 

Заместник-председател 

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Cпециална комисия относно тероризма 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 
Делегация за връзки с Ирак 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

OPINION on blockchain: a forward-looking trade policy EN  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка