Ana GOMES : Начална страница 

Заместник-председател 

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Cпециална комисия относно тероризма 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб 
Делегация за връзки с Ирак 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка