Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Член
 • Португалия Partido Socialista
 • Роден: 9 Февруари 1954 г., Lisboa

Политически групи

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член
 • 01.07.2014 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Португалия)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Португалия)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Португалия)

Заместник-председател

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 22.03.2018 ... : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Член

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по външни работи
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по външни работи
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Ирак
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14.07.2014 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14.07.2014 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19.01.2017 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19.01.2017 ... : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 12.09.2017 ... : Cпециална комисия относно тероризма
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по развитие
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по развитие
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Комисия по развитие
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по външни работи
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 10.10.2014 ... : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 22.10.2014 ... : Делегация за връзки с Ирак
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19.01.2017 ... : Подкомисия по правата на човека
 • 19.01.2017 ... : Комисия по външни работи

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

222

Културни и религиозни различия по света (разискване)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Положението в Иран (разискване)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Инвазия на Русия в Украйна (разискване)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Доклади – в качеството на докладчик

8

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

СТАНОВИЩЕ относно стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Становища в качеството на докладчик в сянка

2

СТАНОВИЩЕ относно междинния преглед на Стокхолмската програма

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

СТАНОВИЩЕ относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на ЕП по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Предложения за резолюции

269

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно руското нашествие в Украйна

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Писмени декларации

7

Писмена декларация относно използването на безпилотни самолети за целенасочени убийства

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Отпаднала

Детайли

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Дата на внасяне : 16-01-2012
Срок : 20-04-2012
Брой подписали : 95 - 20-04-2012

Писмена декларация относно износа на лекарствени средства, използвани за прилагането на смъртната присъда в трети държави

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Отпаднала

Детайли

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Дата на внасяне : 06-06-2011
Срок : 06-10-2011
Брой подписали : 168 - 06-10-2011

Писмена декларация относно „Почистване в Европа” и „Да го направим в целия свят – 2012 г.”

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Приета

Детайли

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 16-05-2011
Дата на приемане : 12-05-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0245
Брой подписали : 406 - 12-05-2011

Писмена декларация относно гарантиране на изпълнението на критериите на ЕС за износ на оръжие и военно оборудване в трети страни

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Отпаднала

Детайли

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Дата на внасяне : 13-12-2010
Срок : 24-03-2011
Брой подписали : 80 - 24-03-2011

Писмена декларация относно премахването на смъртното наказание и случая на Mumia Abu-Jamal

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Отпаднала

Детайли

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Дата на внасяне : 05-07-2010
Срок : 11-11-2010
Брой подписали : 171 - 11-11-2010

Писмена декларация относно нарушаване на правата на човека в Иран след президентските избори през м.юни 2009 г.

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Отпаднала

Детайли

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 127 - 15-10-2010

Писмена декларация относно усилията на Съюза за борбата с корупцията

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Приета

Детайли

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 06-05-2010
Дата на приемане : 18-05-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0176
Брой подписали : 397 - 07-05-2010

Парламентарни въпроси

101

  Human and labour rights violations resulting from undue pressure by large EU retailers on Brazilian juice manufacturers to reduce prices

23-04-2014 E-005352/2014 Комисията

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Комисията

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Комисията

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Комисията

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Комисията

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Комисията

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Комисията

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Комисията

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Комисията

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

129

Права на жените в Афганистан

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Хуманитарното положение на обитаващите лагера Ашраф

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Обяснение на вот

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници

Обяснение на вот

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - ДОКЛАД относно ролята на НАТО в архитектурата на сигурността на ЕС

Доклади – в качеството на докладчик

3

Становища в качеството на докладчик

1

  OPINION Draft Council Regulation imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons impeding the peace process and breaking international law in the conflict in the Darfur region in Sudan

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Предложения за резолюции

79

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за правата на жените в Афганистан

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ за свободата на печата в Кения

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно държавния преврат в Гвинея

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Африканския рог

07-01-2009 B6-0033/2009

Писмени декларации

9

Писмена декларация относно ядреното разоръжаване

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Отпаднала

Детайли

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 12-03-2009
Брой подписали : 89 - 12-03-2009

Писмена декларация за микрокредитите

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Приета

Детайли

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Дата на внасяне : 14-01-2008
Срок : 24-04-2008
Дата на приемане : 08-05-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0199
Брой подписали : 424 - 24-04-2008

Писмена декларация за осигуряване на защита от ЕС на Ayaan Hirsi Ali

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Отпаднала

Детайли

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Дата на внасяне : 10-12-2007
Срок : 26-03-2008
Брой подписали : 144 - 27-03-2008

Писмена декларация относно убийството на защитника на правата на човека Munir Said Thalib

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Приета

Детайли

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Дата на внасяне : 12-11-2007
Срок : 13-03-2008
Дата на приемане : 10-04-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0126
Брой подписали : 412 - 12-03-2008

Писмена декларация за безнаказаността, с която се ползват предполагаеми извършители на геноцид

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Отпаднала

Детайли

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Дата на внасяне : 06-06-2007
Срок : 11-10-2007
Брой подписали : 76 - 11-10-2007

Писмена декларация за осъждането на смърт чрез замерване с камъни на две жени, обвинени в прелюбодеяние

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Отпаднала

Детайли

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 128 - 14-09-2007

  Written declaration on the refusal by the American authorities to grant visas to the families of detainees

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Отпаднала

Детайли

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Дата на внасяне : 11-12-2006
Срок : 29-03-2007
Брой подписали : 187 - 29-03-2007

  Written declaration on developing microcredit in the context of the Euro-Mediterranean Partnership

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Отпаднала

Детайли

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Дата на внасяне : 31-05-2006
Срок : 30-09-2006
Брой подписали : 67 - 30-09-2006

  Written declaration on the commemoration of the 60th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Отпаднала

Детайли

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Дата на внасяне : 23-05-2005
Срок : 23-08-2005
Брой подписали : 79 - 23-08-2005

Парламентарни въпроси

63

  West Papua and the Country Strategy Paper for Indonesia

02-04-2009 E-2713/2009 Комисията

Преместване на бежанците от Гуантанамо

20-11-2008 O-0130/2008 Съвета

  Protection of human and minority rights of the indigenous Greek population of the islands Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos)

15-10-2008 E-5765/2008 Комисията

  Consistency of IEPA provisions with existing customs unions in Africa

24-07-2008 P-4461/2008 Комисията

  List of further flights between Guantánamo and the EU (up to December 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Съвета

  Jean-Pierre Bemba's residence in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Комисията

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Комисията

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Съвета

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels