Elisa FERREIRA
  • Elisa
    FERREIRA
  • Португалия
  • Роден: 17 Октомври 1955 г., Porto

Изказвания на пленарно заседание

37

Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (разискване)

10-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-10(3)

Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (разискване) (2)

10-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-10(3)

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (разискване)

01-02-2016 P8_CRE-REV(2016)02-01(9)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

1

Институционални предложения за резолюции

2

Индивидуални предложения за резолюции

1

Въпроси, изискващи писмен отговор

12

  Court of Auditors report on financial assistance provided to countries in difficulties

28-01-2016 E-000777/2016 Комисията

  Common bridge financing -- Single Resolution Mechanism

20-11-2015 E-014925/2015 Комисията

  Common bridge financing - Single Resolution Mechanism

20-11-2015 E-014924/2015 Съвета

  TAXE Committee - 'confidential' code of conduct room documents

03-11-2015 P-014414/2015 Комисията

  Controversial software - Volkswagen

21-10-2015 E-014056/2015 Комисията

  European Commission interference in the Portuguese election campaign

29-09-2015 E-013206/2015 Комисията

  Unfair labour practices in Asia shrimp farms

08-06-2015 E-009269/2015 Комисията

  Energy: agreement on energy interconnections between Portugal, Spain and France

24-03-2015 E-004606/2015 Комисията

  VP/HR - Lajes Air Base

25-02-2015 E-002924/2015 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

3

Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП

04-04-2016 O-000057/2016 Комисията

Кредити в чуждестранна валута

04-04-2016 O-000056/2016 Комисията

Прозрачността на Пакта за стабилност и растеж (ПСР)

15-06-2015 O-000071/2015 Комисията