Ryszard CZARNECKI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Последни дейности 

Ryszard CZARNECKI  
Ryszard CZARNECKI 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка