Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правни въпроси 

Член 

Комисия по петиции 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Презгранични преобразувания, сливания и разделяния (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) PL  
 
Писмени обяснения на вот 
По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) PL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка