Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 

Заместник 

Комисия по развитие 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка