Matteo SALVINI
  • Matteo
    SALVINI
  • Италия
  • Роден: 9 Март 1973 г., Milano

Изказвания на пленарно заседание

267

Подготовка за срещата на върха на Г-7 (разискване)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Положението в Унгария (разискване)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Институционални предложения за резолюции

13

Предложение за резолюция относно отношенията между ЕС и Турция

22-11-2016 B8-1279/2016

Предложение за резолюция ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

12-05-2016 B8-0621/2016/рев. 1

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Индивидуални предложения за резолюции

38

Предложение за резолюция относно санкциите срещу Русия

27-05-2016 B8-0674/2016

Писмени декларации

20

Писмена декларация относно Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Отпаднала

Детайли

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 16 - 13-03-2017

Писмена декларация относно подпомагането на европейския сектор на зърнените култури

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Отпаднала

Детайли

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 21 - 13-03-2017

Писмена декларация относно Cydalima perspectalis (чемширен молец)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Отпаднала

Детайли

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 16 - 13-03-2017

Писмена декларация относно защитения статут на Canis lupus

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Отпаднала

Детайли

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 15 - 13-03-2017

Писмена декларация относно хранителните добавки E 249 и E 250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Отпаднала

Детайли

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Дата на внасяне : 30-11-2016
Срок : 01-03-2017
Брой подписали : 19 - 02-03-2017

Писмена декларация относно значението на специализирано техническо обучение за младите хора, които искат да работят в първичния сектор

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Отпаднала

Детайли

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 25 - 22-02-2017

Писмена декларация относно борбата срещу фалшифицирането на стоки в сектора на виното и спиртните напитки

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Отпаднала

Детайли

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 23 - 22-02-2017

Писмена декларация относно нематериалното културно наследство на знанията и уменията в областта на винопроизводството

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Отпаднала

Детайли

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 27 - 25-01-2017

Писмена декларация относно децата, жертви на насилие, тормоз и малтретиране

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Отпаднала

Детайли

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 38 - 04-01-2017

Писмена декларация относно необходимостта от запазването на Русия като стратегически партньор на ЕС

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Отпаднала

Детайли

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 29 - 13-12-2016

Въпроси, изискващи писмен отговор

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Комисията

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Комисията

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Комисията

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Комисията

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Комисията

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Комисията

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Комисията

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Комисията

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Комисията

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

12

Корпоративната социална отговорност

01-03-2018 O-000026/2018 Комисията

Емпиричен контекст на ВИТС - проучвания

10-11-2016 O-000137/2016 Комисията

Технологии за геномно редактиране: възможности и рискове

24-06-2016 O-000097/2016 Комисията

Транспорт на добитък към Турция

24-06-2016 O-000096/2016 Комисията

Защита на европейското наследство

06-05-2015 O-000047/2015 Комисията

Използването на европейските средства по летищата

17-03-2015 O-000026/2015 Комисията

Картелите във фармацевтичната промишленост

10-12-2014 O-000094/2014 Комисията