Marianne MIKKO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Естония)

Председател 

 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 25-01-2007 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно кампанията „Blue Blindfold“ за прекратяване на трафика с хора  
- P6_DCL(2008)0092 - Отпаднала  
Elizabeth LYNNE , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Marianne MIKKO  
Дата на внасяне : 20-10-2008
Срок : 05-02-2009
Брой подписали : 126 - 09-02-2009
Писмена декларация за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма  
- P6_DCL(2008)0044 - Приета  
Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Дата на внасяне : 07-05-2008
Срок : 09-09-2008
Дата на приемане : 23-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0439
Брой подписали : 409 - 10-09-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.