Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 11 Юли 1970 г., Lancashire

Изказвания на пленарно заседание

57

Положението в Йемен (разискване)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Изявление на председателството

01-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-01(3)

Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.2)

Авторското право в цифровия единен пазар (разискване)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Положението в Сирия (разискване)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(17)

Положението на хората от общността рохингия (разискване)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Доклади – в качеството на докладчик

3

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

14

ДОКЛАД относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС (2015 г.)

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно водеща инициатива на ЕС за производството на облекло

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Становища в качеството на докладчик в сянка

6

СТАНОВИЩЕ относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите

INTA
26-04-2018 INTA_AD(2018)616682

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

СТАНОВИЩЕ относно представителството на работниците и служителите на равнището на надзорните или административните органи на предприятията в Европа

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

СТАНОВИЩЕ относно публичния достъп до документи (член 116, параграф 7) за 2014 и 2015 г.

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

СТАНОВИЩЕ относно годишните доклади за 2012 г. и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Институционални предложения за резолюции

15

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Индивидуални предложения за резолюции

1

Въпроси, изискващи писмен отговор

7

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Комисията

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Комисията

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Комисията

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Комисията

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Комисията

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Комисията

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

2

Запитвания

1

VP/HR - Изселническа политика на Израел

27-01-2017 K-000001/2017

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels