Corina CREȚU : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Румъния)

Заместник-председател 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Европейски парламент

членове 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Бюро на Европейския парламент
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Делегация за връзки с Израел
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 194 и член 162, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 123, член 128, член 130б, член 135

Декларации 

Декларация за финансови интереси