Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Румъния
 • Роден: 24 Юни 1967 г., Bucureşti

Политически групи

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Наблюдател
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Румъния)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Румъния)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Румъния)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Румъния)

Заместник-председател

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по развитие
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по развитие

Заместник-председател

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Европейски парламент

Член

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Комисия по развитие
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Комисия по развитие
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Комисия по развитие
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Комисия по развитие
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Бюро на Европейския парламент
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Делегация за връзки с Израел

Заместник

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Израел
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Наблюдател

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Комисия по икономически и парични въпроси

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

428

Европейската година на развитието[nbsp ](2015[nbsp ]г.) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Визови изисквания за граждани на трети страни (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Положението в Украйна (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (разискване)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Положението в Централноафриканската република (разискване)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Автономни търговски преференции за Молдова (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Механизъм за гражданска защита (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

5

СТАНОВИЩЕ относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

СТАНОВИЩЕ относно жените с увреждания

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

СТАНОВИЩЕ относно убийствата въз основа на пола: липсващите жени?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

СТАНОВИЩЕ относно положението на жените в Северна Африка

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

СТАНОВИЩЕ относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Становища в качеството на докладчик в сянка

3

СТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад относно правата на човека по света през 2010 г. и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

СТАНОВИЩЕ относно положението на жените по време на война

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

СТАНОВИЩЕ относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Предложения за резолюции

45

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно положението в Нигерия

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за обща резолюция относно положението в Египет

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Предложение за резолюция относно положението в Египет

06-03-2013 B7-0100/2013

Предложение за обща резолюция относно насилието срещу жени в Индия

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

5

Писмена декларация относно хепатит B и C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Отпаднала

Детайли

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Антония ПЪРВАНОВА

Дата на внасяне : 18-11-2013
Срок : 18-02-2014
Брой подписали : 96 - 18-02-2014

Писмена декларация относно последствията от дейностите на нефтените компании за околната среда, здравето и развитието в Африка

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Отпаднала

Детайли

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 107 - 14-06-2012

Писмена декларация относно условията на живот по време на икономическата криза в семействата с един родител от държавите-членки на ЕС

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Отпаднала

Детайли

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 71 - 15-10-2010

Писмена декларация относно подпомагане на младите и възрастните европейски граждани за намиране на работа

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Отпаднала

Детайли

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Дата на внасяне : 05-05-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 81 - 09-09-2010

Писмена декларация за премахване на ограниченията за наемане на работа за граждани на новите държави-членки на ЕС

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Отпаднала

Детайли

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Евгени КИРИЛОВ , Илиaна ИВAНОВА

Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 81 - 09-09-2010

Парламентарни въпроси

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Комисията

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Комисията

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Комисията

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Комисията

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Комисията

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Съвета

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Комисията

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

37

Права на жените в Афганистан

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Подкрепа за Специалния трибунал за Сиера Леоне

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Положението в Република Молдова (разискване)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Образование на децата на мигрантите (кратко представяне)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Предложения за резолюции

1

Писмени декларации

4

Писмена декларация относно мерки за прекратяване на проявите на ксенофобия, расизъм и дискриминация спрямо румънците в Италия

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Отпаднала

Детайли

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Дата на внасяне : 23-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 30 - 08-05-2009

Писмена декларация за неправомерното лишаване от собственост на румънски граждани в резултат на погрешно прилагане на законодателство относно правния статут на собствеността

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Отпаднала

Детайли

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Дата на внасяне : 12-01-2009
Срок : 14-04-2009
Брой подписали : 21 - 15-04-2009

Писмена декларация относно трафика на жени с цел проституция в Европейския съюз

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Отпаднала

Детайли

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Дата на внасяне : 10-03-2008
Срок : 19-06-2008
Брой подписали : 189 - 19-06-2008

Писмена декларация за необходимостта от приемане на мерки за защитата на застрашен исторически паметник - римокатолическата катедрала "Св.Йосиф" (Sfântul Iosif) в Букурещ (Румъния)

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Приета

Детайли

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Дата на внасяне : 21-05-2007
Срок : 27-09-2007
Дата на приемане : 11-10-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0435
Брой подписали : 424 - 27-09-2007

Парламентарни въпроси

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Комисията

  Measures taken by the Commission in response to acts of xenophobia and discrimination against Romanians in Italy

23-02-2009 E-1384/2009 Комисията

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Комисията

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Комисията

  Assistance for less-favoured categories who have not paid pension or social security contributions

16-10-2008 E-5796/2008 Комисията

  What measures is the European Commission contemplating to combat school drop-out and the critical state of education in Romania?

26-09-2008 E-5392/2008 Комисията

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Комисията

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Комисията

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси