Евгени КИРИЛОВ

Политически групи

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Наблюдател
 • 01.01.2007 / 05.06.2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01.01.2007 / 05.06.2007 : Коалиция за България (България)
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : ПЕС – БСП и ДСХ (България)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Коалиция за България (България)

Председател

 • 29.05.2013 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник-председател

 • 01.02.2007 / 05.06.2007 : Комисия по регионално развитие
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по регионално развитие

Член

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15.03.2007 / 05.06.2007 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16.07.2009 / 08.05.2011 : Комисия по регионално развитие
 • 16.09.2009 / 28.05.2013 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 09.05.2011 / 18.01.2012 : Комисия по външни работи
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи
 • 29.05.2013 / 30.06.2014 : Съвет на председателите на делегации

Заместник

 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Комисия по външни работи
 • 15.03.2007 / 05.06.2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по външни работи
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16.07.2009 / 08.05.2011 : Комисия по външни работи
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 05.07.2011 / 18.01.2012 : Комисия по регионално развитие
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по регионално развитие
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Наблюдател

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Комисия по икономически и парични въпроси

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

39

Положението в Украйна (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Приток на сирийски бежанци на българските граници (разискване)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(17)

Приток на сирийски бежанци на българските граници (разискване) (2)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(17)

Положението в България (разискване)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(15)

Доклад за напредъка на Сърбия през 2012 г. (разискване)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(15)

Процес на европейска интеграция на Косово (разискване)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(16)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

1

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на законодателството за единно европейско небе

AFET
25-06-2012 AFET_AD(2012)486143

Становища в качеството на докладчик в сянка

3

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа

REGI
29-10-2012 REGI_AD(2012)492666

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство

REGI
05-06-2012 REGI_AD(2012)487921

СТАНОВИЩЕ относно преразглеждане на Европейската политика за съседство

REGI
19-10-2011 REGI_AD(2011)472053

Предложения за резолюции

12

Предложение за резолюция относно нахлуването на Русия в Украйна

11-03-2014 B7-0265/2014

Предложение за обща резолюция относно положението в Украйна

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Предложение за резолюция относно положението в Украйна

25-02-2014 B7-0223/2014

Предложение за резолюция относно положението в Украйна

04-02-2014 B7-0140/2014

Предложение за обща резолюция относно изборите в Грузия

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Предложение за резолюция относно изборите в Грузия

17-10-2012 B7-0470/2012

Писмени декларации

1

Писмена декларация за премахване на ограниченията за наемане на работа за граждани на новите държави-членки на ЕС

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Отпаднала

Детайли

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Евгени КИРИЛОВ , Илиaна ИВAНОВА

Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 81 - 09-09-2010

Парламентарни въпроси

18

Прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав

06-03-2014 O-000046/2014 Комисията

Наводнения и тежки метеорологични условия в Европа

19-02-2014 O-000040/2014 Комисията

VP/HR - Пускане в действие на летището в Нагорни Карабах

10-01-2013 E-000248/2013 Комисията

Прилагане на стратегията на ЕС за Дунавския регион

26-06-2012 O-000134/2012 Комисията

Корупцията в държавите - членки на ЕС

16-05-2012 O-000117/2012 Комисията

Програма за развитие на селските райони в България

12-04-2012 E-003701/2012 Комисията

Полицейски тормоз в Европа

15-03-2012 E-002921/2012 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

22

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(13)

Доставки на газ в Украйна и ЕС от Русия (разискване)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(9)

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

20-10-2008 P6_CRE-REV(2008)10-20(12)

Напредък на Турция през 2007 г. (разискване)

21-05-2008 P6_CRE-REV(2008)05-21(4)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Предложения за резолюции

2

Парламентарни въпроси

6

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси