Kristian VIGENIN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Коалиция за България (България)

Председател 

 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 205а

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване  
- AFET_AD(2009)428127 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 133

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на делфините в Черно море  
- P7_DCL(2012)0023 - Отпаднала  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Андрей КОВАЧЕВ , Isabella LÖVIN , Кристиан ВИГЕНИН  
Дата на внасяне : 02-07-2012
Срок : 08-11-2012
Брой подписали : 193 - 26-10-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси