Filiz HYUSMENOVA : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка