Nedzhmi ALI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Корейския полуостров 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по бюджетен контрол 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Обратна връзка