Nedzhmi ALI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Корейския полуостров 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по бюджетен контрол 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

OPINION on the state of the debate on the Future of Europe EN  
- CONT_AD(2018)625208 -  
-
CONT 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка