Неджми АЛИ
 • Неджми
  АЛИ
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Член
 • България Движение за права и свободи
 • Роден: 16 Юли 1972 г., Ustren, Djebel

Заместник-председател

 • DKOR Делегация за връзки с Корейския полуостров

Член

 • BUDG Комисия по бюджети
 • CONT Комисия по бюджетен контрол

Заместник

 • AFET Комисия по външни работи
 • D-TR Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) № 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) № 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; и Регламент (ЕС) № 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

BUDG
16-07-2018 BUDG_AD(2018)622198

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (разискване)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(20)

Предложение за обща резолюция относно Бурунди

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G258
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02082
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G258
  1047 Brussels