Daniel DALTON : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 
Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка