Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 31 Януари 1974 г., Oxford

Изказвания на пленарно заседание

258

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ (разискване)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Изисквания за достъпност за продукти и услуги (разискване)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(16)

Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

11

ДОКЛАД относно онлайн платформите и цифровия единен пазар

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

ДОКЛАД относно Стратегията за единния пазар

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

ДОКЛАД относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти

IMCO
11-06-2015 A8-0186/2015

Становища в качеството на докладчик

4

СТАНОВИЩЕ Към стратегия за електронна търговия

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

СТАНОВИЩЕ В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г.

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Становища в качеството на докладчик в сянка

21

СТАНОВИЩЕ Към стратегия за електронна търговия

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Cъвета относно авторското право в цифровия единен пазар

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

СТАНОВИЩЕ относно Космическа стратегия за Европа

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

СТАНОВИЩЕ относно европейската програма за икономика на сътрудничеството

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

СТАНОВИЩЕ относно „Към нова рамка за търговията между Европейския съюз и Турция и модернизацията на митническия съюз”

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

СТАНОВИЩЕ относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак

LIBE
14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

IMCO
06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233

Предложения за резолюции

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Писмени декларации

2

Писмена декларация в подкрепа на нарастване броя на достъпните тоалетни за хора с увреждания в ЕС

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Отпаднала

Детайли

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 124 - 28-07-2016

Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Отпаднала

Детайли

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Илхан КЮЧЮК , Филиз ХЮСМЕНОВА , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Светослав Христов МАЛИНОВ , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Парламентарни въпроси

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Комисията

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Комисията

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Комисията

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Комисията

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Комисията

отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

10-01-2017 O-000003/2017 Комисията

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Комисията

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Комисията

Писмени обяснения на вот

3

 

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за 2018—2022 г. (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels