Маруся ЛЮБЧЕВА

Политически групи

 • 01.01.2007 / 05.06.2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 07.06.2013 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01.01.2007 / 05.06.2007 : Коалиция за България (България)
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : ПЕС – БСП и ДСХ (България)
 • 07.06.2013 / 30.06.2014 : Коалиция за България (България)

Член

 • 18.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Комисия по международна търговия
 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15.03.2007 / 05.06.2007 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по международна търговия
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 11.06.2013 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи
 • 11.06.2013 / 30.06.2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 11.06.2013 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Комисия по бюджети
 • 31.01.2007 / 05.06.2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 15.03.2007 / 05.06.2007 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 06.06.2007 / 13.07.2009 : Комисия по бюджети
 • 11.06.2013 / 30.06.2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 11.06.2013 / 30.06.2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

48

Превози на отпадъци (разискване)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Културни и религиозни различия по света (разискване)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Инвазия на Русия в Украйна (разискване)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Становища в качеството на докладчик в сянка

1

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества

ENVI
31-01-2014 ENVI_AD(2014)524592

Предложения за резолюции

4

Парламентарни въпроси

5

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

57

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(16)

Обяснение на вот

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0083/2009 - ДОКЛАД относно Зелената книга за териториално сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване

Обяснение на вот

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(8)

B6-0105/2009 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за напредъка на Турция през 2008 г.

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно План за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.)

FEMM
09-09-2008 FEMM_AD(2008)409368

Предложения за резолюции

3

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur vigilance sur la situation en Ouzbékistan

13-11-2007 B6-0451/2007

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the death sentence inflicted on the medical personnel in Libya

16-01-2007 B6-0025/2007

Писмени декларации

2

Писмена декларация за даване на по-голям приоритет на река Дунав в политиките на ЕС

21-04-2009 P6_DCL(2009)0046 Отпаднала

Детайли

Silvia-Adriana ȚICĂU , Ulrich STOCKMANN , Jörg LEICHTFRIED , Маруся ЛЮБЧЕВА , Csaba Sándor TABAJDI

Дата на внасяне : 21-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 82 - 08-05-2009

Писмена декларация относно борбата срещу трафика на деца

04-06-2008 P6_DCL(2008)0050 Приета

Детайли

Маруся ЛЮБЧЕВА , Zita GURMAI , Diana WALLIS , Eva-Britt SVENSSON , Anna ZÁBORSKÁ

Дата на внасяне : 04-06-2008
Срок : 09-10-2008
Дата на приемане : 21-10-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0504
Брой подписали : 430 - 09-10-2008

Парламентарни въпроси

5

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси