Georg MAYER : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Иран 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Статистика на Общността за миграцията и международната закрила (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка