Elisabeth MORIN-CHARTIER : Начална страница 

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
QUE  
Квестори 

Отговорности като квестор: 

 • Индивидуални искания за изплащането на парламентарни надбавки и възстановяване на разноски (по-специално членове 5, 6, 17, 31, 67 и 72 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент)
 • Подпомагане на членовете на ЕП с увреждания (член 30 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент)
 • Дерогации относно броя и възрастта на стажантите
 • Заведения за хранене, салони и барове за членовете на ЕП и използване на други кетъринг услуги
 • Връзки с националните и местните органи в трите места на работа на Парламента
 • Член на работната група на Бюрото по въпросите на сградния фонд, транспорта и „зеления“ Парламент
 • Председател на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз между акредитирани парламентарни сътрудници и членове на Европейския парламент и предотвратяването на такъв тормоз на работното място* (По назначение от председателя)
 • Помирител съгласно член 23 от Мерките за прилагане на Устава на парламентарните сътрудници* (По назначение от председателя)
 • Медиатор на Европейския парламент по международно отвличане на деца от родител
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП (A8-0437/2018 - Anne Sander) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Elisabeth MORIN-CHARTIER 

В EP NEWSHUB

 • Citoyenne je vote!! https://t.co/sK5LQq07a0 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • RT @BaptisteBize: Pour la première fois depuis 2004, @emorinchartier a voté aux #Europeennes pour une liste sur laquelle elle ne figurait pas. C'était cet après-midi à #Poitiers 🇪🇺 https://t.co/YWVcGfc6mW 

  Публикуване:  
  на twitter 
 • Je suis citoyenne européenne, je vote! #cettefoisjevote https://t.co/PrwjmSmGjT 

  Публикуване:  
  на twitter 

Обратна връзка