Victor BOŞTINARU : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Последни дейности 

Обратна връзка