Iuliu WINKLER : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по международна търговия 

Член 

Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка