Jo LEINEN : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Китайската народна република 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по конституционни въпроси 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка