Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Заместник-председател
 • Испания Partido Socialista Obrero Español
 • Роден: 18 Септември 1960 г., Madrid

Политически групи

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 17.04.2018 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Подкомисия по правата на човека

Заместник-председател

 • 14.09.2017 ... : Cпециална комисия относно тероризма

Член

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по развитие
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по развитие
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Комисия по външни работи
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Подкомисия по правата на човека
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Делегация за връзки с Япония
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по външни работи
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Съвет на председателите на комисии
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19.01.2017 ... : Подкомисия по правата на човека
 • 19.01.2017 ... : Комисия по външни работи
 • 02.02.2017 ... : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по външни работи
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по петиции
 • 14.07.2014 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Комисия по петиции
 • 02.02.2017 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 13.10.2017 ... : Комисия по международна търговия

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

21

Пътна карта за равенство между мъжете и жените 2006-2010 г. (разискване)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(19)

Транспортиране и незаконно задържане на затворници (разискване)

14-02-2007 P6_CRE-REV(2007)02-14(2)

Мораториум върху смъртното наказание (разискване)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Смъртната присъда на медиците в Либия (разискване)

17-01-2007 P6_CRE-PROV(2007)01-17(7)

  European Union annual report on human rights (debate)

12-12-2006 P6_CRE(2006)12-12(19)

  Financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (debate)

29-11-2006 P6_CRE(2006)11-29(16)

  Situation in Darfur (debate)

27-09-2006 P6_CRE(2006)09-27(9)

  Development and migration (debate)

06-07-2006 P6_CRE(2006)07-06(3)

  Situation of the prisoners in Guantánamo (debate)

31-05-2006 P6_CRE(2006)05-31(12)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Становища в качеството на докладчик

1

  OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Roadmap for equality between women and men 2006-2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Предложения за резолюции

70

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Северно Киву

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно "жените за утеха"

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Сомалия

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно трафика на жени с цел проституция в Европейския съюз

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Отпаднала

Детайли

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Дата на внасяне : 10-03-2008
Срок : 19-06-2008
Брой подписали : 189 - 19-06-2008

  Written declaration on the need to end the connection between business travellers and the trafficking of women and children into forced prostitution

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Отпаднала

Детайли

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Дата на внасяне : 24-10-2005
Срок : 24-01-2006
Брой подписали : 265 - 24-01-2006

Парламентарни въпроси

54

  Proposal to establish a legally binding contract for legal immigrants

25-02-2008 E-1277/2008 Комисията

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0815/2008 Комисията

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0814/2008 Съвета

  Closure of the women's magazine 'Zanan' in Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Комисията

  Death sentence imposed on a journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Съвета

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Комисията

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Съвета

  Adoptions in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Комисията

  Blackwater mercenaries

04-10-2007 P-5046/2007 Съвета

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

20

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Philippines: end of the moratorium on the death penalty

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

  Gender equality in development cooperation

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Women's rights

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

  Health and poverty reduction in developing countries

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

  DAPHNE II (2004 – 2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

  Breast cancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

  Poverty reduction in developing countries

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Доклади – в качеството на докладчик

2

  Report on female genital mutilation - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Предложения за резолюции

12

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights dialogue with Iran

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria: the case of Mrs Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the violation of human rights, specifically women’s rights, in Nigeria

10-04-2002 RC-B5-0207/2002

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Парламентарни въпроси

30

  Impact which the construction and the enlargement of ports in the Alicante region will have on Posidonia oceanica

07-04-2004 E-1186/2004 Комисията

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-02-2004 E-0497/2004 Комисията

  Research into Spanish Labour Ministry bursaries

11-02-2004 E-0496/2004 Комисията

  Open call for proposals VP/2002/6 for the programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005)

03-02-2004 E-0257/2004 Комисията

  Open call for proposals VP/2002/6 for the programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005)

29-01-2004 P-0256/2004 Комисията

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-12-2003 P-3911/2003 Комисията

  Impact of the enlargement of the port of Altea on flora and fauna

09-12-2003 E-3668/2003 Комисията

  HIV/AIDS in China

09-10-2003 P-3053/2003 Комисията

  Disappearance of women and girls in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Съвета

  Discrimination against pregnant women in grants made by the Ministry of Labour in Spain

02-07-2003 E-2188/2003 Комисията

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels