Bas BELDER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 17-03-2002 : Staatkundig Gereformeerde Partij - Gereformeerd Politiek Verbond - Reformatorisch Politieke Federatie (Нидерландия)
 • 18-03-2002 / 19-07-2004 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 25-09-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128