Geoffrey VAN ORDEN : Начална страница 

Член 

Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по развитие 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Обратна връзка