Geoffrey VAN ORDEN : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Индия 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Зимбабве  
- P8_CRE-PROV(2019)02-14(8.2)  
Участие в пленарните заседания 

Обратна връзка