Geoffrey VAN ORDEN
 • Geoffrey
  VAN ORDEN
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Заместник-председател
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 10 Април 1945 г., Waterlooville

Изказвания на пленарно заседание

57

Положението в Зимбабве (разискване)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(14)

Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(12)

Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(12)

Политическите отношения на ЕС с Индия (кратко представяне)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(20)

Глифозат и процедури за разрешение (разискване)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Зимбабве, случаят със свещеника Еван Маварире

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.1)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

7

ДОКЛАД относно политическите отношения на ЕС с Индия

AFET
28-06-2017 A8-0242/2017

ДОКЛАД относно частните охранителни дружества

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

ДОКЛАД относно Европейския съюз за отбрана

AFET
31-10-2016 A8-0316/2016

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

AFET
22-03-2018 AFET_AD(2018)616888

СТАНОВИЩЕ относно космическа стратегия за Европа

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)601237

Становища в качеството на докладчик в сянка

3

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

СТАНОВИЩЕ относно „Към нова рамка за търговията между Европейския съюз и Турция и модернизацията на митническия съюз”

AFET
01-03-2017 AFET_AD(2017)597544

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

Институционални предложения за резолюции

94

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0641/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0634/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

11-09-2017 B8-0522/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0470/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0468/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the situation of human rights in Indonesia

12-06-2017 B8-0424/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0361/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0359/2017

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно опазването и хуманното отношение към азиатските слонове

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Отпаднала

Детайли

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Брой подписали : 87 - 15-01-2016

Писмена декларация относно канализиране на помощта от ЕС към терористични организации

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Отпаднала

Детайли

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Дата на внасяне : 09-02-2015
Срок : 09-05-2015
Брой подписали : 65 - 11-05-2015

Въпроси, изискващи писмен отговор

23

  European Defence Fund

12-07-2017 P-004723/2017 Комисията

  Cypriot reunification talks

05-12-2016 P-009220/2016 Комисията

  Cyprus reunification talks

30-11-2016 E-009064/2016 Съвета

  Article 50

07-11-2016 P-008400/2016 Съвета

  EU-India Free Trade Agreement

19-04-2016 P-003131/2016 Комисията

  Deportation powers

18-04-2016 E-003092/2016 Комисията

  Sri Lankan fish exports to the EU

19-02-2016 E-001471/2016 Комисията

  EU financial support for the Palestine Authority

18-01-2016 E-000321/2016 Комисията

  Firearms Directive

11-12-2015 E-015700/2015 Комисията

  EU funding for the African Union

11-12-2015 P-015699/2015 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

3

Повишена заплаха от тероризъм

14-12-2015 O-000160/2015 Съвета

"Боко Харам"

02-02-2015 O-000010/2015 Комисията

"Боко Харам"

02-02-2015 O-000009/2015 Съвета

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M049
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M049
  1047 Brussels