Claude MORAES : Начална страница 

Председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка