Jean LAMBERT : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по заетост и социални въпроси 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Индия 
Делегация за връзки с Афганистан 

Последни дейности 

Обратна връзка