Martin CALLANAN
 • Martin
  CALLANAN
 • Обединено кралство
 • Роден: 8 Август 1961 г., Newcastle

Политически групи

 • 20.07.1999 / 02.04.2000 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 03.04.2000 / 07.03.2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08.03.2002 / 19.07.2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 20.07.2004 / 13.11.2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 14.11.2004 / 08.03.2005 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 09.03.2005 / 18.11.2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 19.11.2008 / 13.07.2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 14.07.2009 / 03.12.2009 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 04.12.2009 / 13.12.2011 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 13.12.2011 / 30.06.2014 : Европейски консерватори и реформисти - Председател

Национални партии

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Conservative Party (Обединено кралство)

Член

 • 21.07.1999 / 16.01.2001 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17.01.2001 / 14.01.2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 07.03.2002 / 19.07.2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31.01.2007 / 11.02.2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 12.02.2007 / 13.07.2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 13.12.2011 / 30.06.2014 : Председателски съвет
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 17.01.2002 / 21.05.2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 17.01.2002 / 17.12.2002 : Временна комисия по шапа
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 13.04.2005 / 13.07.2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31.01.2007 / 08.02.2007 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 09.02.2007 / 13.07.2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 21.07.2009 / 21.09.2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

80

Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

График на месечните сесии на Парламента през 2015 г. (гласуване)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(10.2)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

11

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно гарантиране независимостта на оценките за въздействието

ENVI
09-11-2010 ENVI_AD(2010)441155

Становища в качеството на докладчик в сянка

1

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване

ENVI
25-04-2012 ENVI_AD(2012)480787

Предложения за резолюции

14

Предложение за обща резолюция относно руското нашествие в Украйна

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Предложение за резолюция относно руското нашествие в Украйна

11-03-2014 B7-0263/2014

  Motion for a resolution on human rights and the security situation in the Sahel region

11-06-2012 B7-0305/2012

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Парламентарни въпроси

18

  Implementation of Commission Recommendation 2013/473/EU and Commission Regulation (EU) No 920/2013 as regards the auditing of subcontractors

07-04-2014 P-004313/2014 Комисията

  EU funding to Argentina

26-02-2014 P-002264/2014 Комисията

Лампедуза: FRONTEX

07-10-2013 O-000106/2013 Комисията

  Ability of Member States to regulate or ban propane gas guns (bird scarers)

09-07-2013 P-008178/2013 Комисията

Състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 2012 г.

20-06-2013 O-000072/2013 Комисията

  European Commission communication budget - cost and tendering process for banners hung on the Berlaymont building

20-12-2012 E-011658/2012 Комисията

  Free movement of individuals and goods in the European Union - follow-up

07-12-2012 P-011238/2012 Комисията

  Free movement of individuals and goods in the European Union

25-10-2012 P-009796/2012 Комисията

Парламентарна дейност в пленарна зала - 6-ти парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

61

Обяснение на вот

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0145/2009 - ДОКЛАД относно новата роля и отговорности на Европейския парламент при изпълнението на Договора от Лисабон

Обяснение на вот

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0183/2009 - ДОКЛАД относно финансовите аспекти на Договора от Лисабон

Обяснение на вот

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0279/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Обяснение на вот

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0264/2009 - ДОКЛАД относно Годишния доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област

Обяснение на вот

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0262/2009 - ДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС

Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0263/2009 - ДОКЛАД относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда

Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0185/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване

Обяснение на вот

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0208/2009 - ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на леките автомобили на бензиностанциите

Обяснение на вот

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти

Обяснение на вот

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0254/2009 - ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработка)

Предложения за резолюции

2

  MOTION FOR A RESOLUTION on the future of the European textile sector in 2008

05-12-2007 B6-0505/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on total rejection of the draft general budget of the European Union for the financial year 2006

08-12-2005 B6-0642/2005

Писмени декларации

1

  Written declaration on free trade

05-09-2005 P6_DCL(2005)0044 Отпаднала

Детайли

Martin CALLANAN , Daniel HANNAN , Christopher HEATON-HARRIS , Roger HELMER

Дата на внасяне : 05-09-2005
Срок : 05-12-2005
Брой подписали : 13 - 05-12-2005

Парламентарни въпроси

22

  EU assistance for the reconstruction of Sierra Leone

19-03-2009 E-2181/2009 Комисията

  The status of ambulance vehicles within the scope of Article 2(3) of Directive 2007/46/EC

03-03-2009 P-1563/2009 Комисията

  Ethiopia's role in stabilising the Horn of Africa with the EU's help

20-02-2009 E-1351/2009 Комисията

  The Commission's proposal to include recreational angling within the regulatory scope of the Common Fisheries Policy

23-01-2009 E-0511/2009 Комисията

  Discrimination on grounds of geographical location

26-11-2008 E-6523/2008 Комисията

  The Commission's investigation into 'splash and dash' US biodiesel subsidies

14-11-2008 E-6370/2008 Комисията

  The Lisbon agenda

20-10-2008 E-5844/2008 Комисията

  Proposed EU External Action Service

14-10-2008 E-5725/2008 Комисията

  Lisbon Treaty

15-09-2008 H-0753/2008 Съвета

  Lisbon Treaty and the future

10-07-2008 H-0576/2008 Съвета

Парламентарна дейност в пленарна зала - 5-и парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

17

  Vote

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(5)

  2002 discharges (continuation)

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(18)

  Vote

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(3)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Gaseous and particulate emissions from non-road mobile machinery

20-10-2003 P5_CRE(2003)10-20(7)

  Recreational craft

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(13)

  The neighbours of the enlarged Europe: a new framework for relations with the neighbours to the east and south

11-03-2003 P5_CRE(2003)03-11(8)

  Foot and mouth disease: lessons to be learned and proposals for the future

17-12-2002 P5_CRE(2002)12-17(1)

  Recreational craft

25-09-2002 P5_CRE(2002)09-25(9)

  Sales promotions in the internal market

03-09-2002 P5_CRE(2002)09-03(4)

Доклади – в качеството на докладчик

3

  Report on the proposal for a European Parliament and Council directive modifying Directive 94/25/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy

ENVI
20-06-2001 A5-0218/2001

Предложения за резолюции

2

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of heads of state and/or government on the IGC (Brussels, 12/13 December 2003)

10-12-2003 B5-0535/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on progress at the Intergovernmental Conference

01-12-2003 B5-0528/2003

Писмени декларации

2

  Written declaration on commemorations of the 60th anniversary of the Normandy landings

26-11-2003 P5_DCL(2003)0030 Отпаднала

Детайли

Jonathan EVANS , Jacqueline FOSTER , Martin CALLANAN , Ian TWINN , Timothy KIRKHOPE

Дата на внасяне : 26-11-2003
Срок : 26-02-2004
Брой подписали : 57 - 26-02-2004

  Written declaration on the next IGC and the need to respect democracy in the European Union

16-06-2003 P5_DCL(2003)0012 Отпаднала

Детайли

José RIBEIRO E CASTRO , Ole KRARUP , Per GAHRTON , Martin CALLANAN , Patricia McKENNA

Дата на внасяне : 16-06-2003
Срок : 16-09-2003
Брой подписали : 19 - 16-09-2003

Парламентарни въпроси

19

  Clarification on the scope of the Recreational Craft Directive

16-02-2004 E-0565/2004 Комисията

  Bird killing in Malta

03-11-2003 E-3239/2003 Комисията

  The Draft EU REACH Regulation

17-07-2003 E-2502/2003 Комисията

  Budget expenditure 1999

27-11-2001 E-3288/2001 Комисията

  The implication for money-laundering of the new EUR 500 note

22-11-2001 E-3213/2001 Комисията

  Business Impact Assessment for the Physical Agents (Vibrations) Directive

22-11-2001 E-3212/2001 Комисията

  Sixth VAT directive

03-10-2001 E-2714/2001 Комисията

  BP Trent tragedy - third-country obligations to co-operation with the European judicial system

21-05-2001 E-1520/2001 Комисията

  The BP Trent tragedy in June 1993

16-02-2001 E-0437/2001 Комисията

  Weights and measures

21-12-2000 E-4020/2000 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)