Jill EVANS : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 

Обратна връзка