Daniel HANNAN : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по петиции 

Заместник 

Делегация за връзки с Южна Африка 

Обратна връзка